Wilsrechten, wat zijn het?

Wilsrechten zijn er om kinderen van een overleden ouder te beschermen wanneer de langstlevende ouder wil hertrouwen. De kinderen kunnen in dit geval de wilsrechten inroepen om te voorkomen dat zij worden benadeeld. Als de kinderen wilsrechten inroepen, dan kunnen zij de betreffende ouder aangeven dat het wenselijk is om bepaalde goederen aan hen te geven. De langstlevende ouder mag dan in de toekomst nog wel gebruik maken van deze goederen, zoals bijvoorbeeld ook een koopwoning, maar de kinderen worden dan eigenaar van de woning. Dit betekent dat de kinderen de woning krijgen wanneer de langstlevende ouder komt te overlijden.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Joop en Sandra hebben twee kinderen en wonen in een koopwoning. Sandra komt te overlijden en volgens de wettelijke verdeling krijgt Joop de hele erfenis, inclusief de woning, en krijgen de kinderen een vordering. Zij zullen deze vordering krijgen wanneer hun vader ook komt te overlijden. Joop komt echter een nieuwe liefde tegen en wil met haar gaan trouwen. Als hij getrouwd is met zijn nieuwe liefde en hij komt dan te overlijden, dan wordt zijn erfenis, inclusief de vorderingen van de kinderen, van zijn nieuwe vrouw. De kinderen uit zijn eerdere huwelijk kunnen op die manier dus geen aanspraak maken op hun vordering. Om dit te voorkomen kunnen de kinderen de wilsrechten inroepen voordat hun vader opnieuw trouwt.

Geld of goederen?

Wanneer we het hebben over wilsrechten, dan hebben we het altijd over goederen. Het kan gaan om erfstukken die al lang in de familie zijn en waarvan de kinderen niet willen dat deze erfstukken bij de familie van een stiefouder terecht komen. Het kan ook gaan om goederen van een bepaalde waarde, die symbool staan voor het geld waar de kinderen recht op hebben. Het is namelijk zo dat een geldbedrag altijd door de kinderen kan worden opgeëist wanneer de tweede ouder komt te overlijden, ook wanneer deze ouder opnieuw is getrouwd. Wel is het zo dat de verkregen goederen in waarde van dit bedrag mogen worden afgetrokken. Wanneer een kind recht heeft op 10.000 euro en deze heeft middels de wilsrechten een horloge gekregen van 1.000 euro, dan kan het kind dus bij overlijden van de langstlevende ouder een bedrag van 9.000 euro opeisen. Dit betekent dat het uitoefenen van het zogenaamde wilsrecht dus vergeleken kan worden met een betaling, maar dan in de vorm van goederen met een bepaalde waarde.

Wat als er geen wilsrechten zijn ingeroepen?

Het kan zijn dat er vóór het hertrouwen van de langstlevende ouder geen wilsrechten zijn ingeroepen. Als de langstlevende ouder dan komt te overlijden, dan kunnen de kinderen alsnog de wilsrechten inroepen op het moment van het daadwerkelijk overlijden van hun laatste ouder. De stiefouder wordt dan verzocht om bepaalde goederen alsnog aan de kinderen over te dragen, zodat alsnog kan worden voorkomen dat deze goederen bij de familie van de stiefouder terecht komen.