Wanneer wordt een testament van kracht?

Als u een testament heeft laten opstellen, dan wordt deze van kracht wanneer u komt te overlijden. Het komt voor dat hier maar een paar jaar (of veel korter) tussen zit, maar het komt natuurlijk ook voor dat een testament tientallen jaren bestaat voordat deze daadwerkelijk van kracht wordt. Iemand kan bijvoorbeeld op de leeftijd van 25 jaar een testament opstellen en uiteindelijk overlijden wanneer de leeftijd van 95 jaar is bereikt. Dit betekent dat het testament 70 jaar wordt bewaard. Het is dan ook belangrijk dat het testament al die jaren op een speciale wijze wordt bewaard om te voorkomen dat het vergaat.

Registratie in het CTR

In Nederland kennen we het CTR. Dit staat voor Centraal Testamenten Register. Dit is een register dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt beheerd. Deze organisatie, gevestigd in Den Haag, is dan ook verantwoordelijk voor het CTR. Wanneer u een testament bij een notaris laat opstellen, dan zal de notaris uw persoonlijke gegevens, de datum van het opstellen van het testament en zijn of haar eigen naam doorgeven aan het CTR voor registratie. Het is dus niet zo dat uw hele testament wordt geregistreerd in het CTR, maar slechts de belangrijkste gegevens. Wanneer u komt te overlijden en niemand weet of u een testament heeft, dan kan het CTR worden geraadpleegd om te zien of u een testament heeft. Wanneer dit het geval is, dan kan er worden aangegeven welke notaris dit testament heeft opgemaakt.

Contact opnemen met de notaris

Uw nabestaanden kunnen contact opnemen met de betreffende notaris die zij hebben doorgekregen van het CTR. In de meeste gevallen wordt er een afspraak gemaakt met de notaris en op dit moment kan het testament, dat u in het verleden bij deze notaris heeft vast laten leggen, erbij worden gepakt en worden besproken. De notaris zal het testament voorlezen aan de belanghebbende personen. Het is dan ook zo dat niet zomaar iedereen hierbij aanwezig mag zijn. Alleen die personen die belang hebben bij de informatie die in het testament staat weergegeven worden uitgenodigd voor dit gesprek.

Wat als u nog in leven bent?

Uw nabestaanden zouden natuurlijk, om welke reden ook, contact op kunnen nemen met de notaris om informatie uit uw testament te verkrijgen wanneer u nog niet overleden bent. Dit is niet toegestaan. Het is dan ook zo dat de notaris in geen geval informatie uit uw testament zal overleggen met derden wanneer u nog in leven bent.