Testament, wat is het en hoe wordt dit gemaakt?

Een testament is een akte die moet worden opgesteld door een notaris. Deze notariële akte legt vast wat er met het nalatenschap dient te gebeuren wanneer de persoon van wie het testament is komt te overlijden. Deze persoon wordt ook wel de testateur genoemd. Wanneer er geen testament is opgesteld en iemand komt te overlijden, dan is het aan de wet om te bepalen welke personen er tot de erfgenamen behoren en welke niet. Daarnaast is het zo dat het ook aan de wet is om vervolgens te bepalen op welk deel de erfgenamen elk recht hebben. Hierdoor ontstaan er vaak problemen en worden er ook vaker mensen overgeslagen die de overleden persoon misschien wel iets had willen nalaten. Dit alles kan worden voorkomen door een testament op te stellen.

Wanneer is een testament nodig?

U heeft een testament nodig wanneer u zeker wilt zijn dat uw nalatenschap na uw overlijden wordt verdeeld op een manier zoals u het wilt in plaats van op de manier die door de wet wordt bepaald. Het is belangrijk om het testament goed te regelen. Het komt voor dat mensen wachten met het regelen van het testament tot zij ziek worden en niet meer beter gaan worden, bijvoorbeeld. Hierdoor komt het vaak voor dat er geen testament is. Iemand kan immers ook op vrij jonge leeftijd door een ongeval om het leven komen. Het laten opstellen van een testament is dan ook altijd verstandig. Iedereen die ouder is dan 16 jaar, en een goed verstandelijk vermogen heeft, heeft het recht om een testament te laten opstellen bij een notaris.

Moet u het testament met uw nabestaanden overleggen?

Nee, het is zeker niet verplicht om een testament te overleggen met uw nabestaanden. Uw nabestaanden hoeven niet op de hoogte te worden gesteld van het testament wanneer u dit niet wilt. Wanneer u komt te overlijden, dan zullen de nabestaanden worden verzameld en zal de notaris in de meeste gevallen het testamant voorlezen in bijzijn van de erfgenamen. In veel gevallen is het zo dat dit pas het eerste moment is waarop men hoort in hoeverre zaken geregeld zijn middels het testament.

Getuigen zijn niet meer nodig

In het verleden, namelijk tot 2003, was het nodig om minimaal twee getuigen mee te nemen naar het notariskantoor voor het vastleggen van het testament. Hierbij was het zo geregeld dat de notaris het uiteindelijke testament in het geheel voor diende te lezen. Hierdoor was het testament bekend bij zowel de testateur als de twee aanwezige getuigen. Tegenwoordig is het niet meer verplicht om getuigen mee te brengen naar de notaris voor het laten vastleggen van een testament. Ook is het niet meer standaard dat het testament aan u wordt voorgelezen. U heeft wel het recht om hierom te verzoeken. U ondertekent het testament in bijzijn van de notaris, waardoor deze direct ook getuige is. Vervolgens wordt er een kopie gemaakt van het ondertekende testament en deze mag u zelf meenemen. De originele notariële akte blijft bij de notaris.