Is het nodig om bij testament een executeur te benoemen?

Wanneer u een testament wilt gaan laten opstellen bij een notaris, dan bent u niet verplicht om een executeur te benoemen in het testament. Wanneer er in het testament geen executeur wordt benoemd, dan betekent dit in de praktijk dat alle erfgenamen samen de zaken zullen regelen met betrekking tot de erfenis. Toch is het in de meeste gevallen wel verstandig om in uw testament een executeur te benoemen, vooral omdat dit toch wel enkele belangrijke voordelen met zich meebrengt.

Eén persoon die alles regelt

In de praktijk komt het vaak voor dat erfgenamen die zaken samen moeten regelen uiteindelijk ruzie krijgen. Dit kan vervelende gevolgen voor de familie hebben. In de meeste gevallen zorgt dit er ook voor dat de afwikkeling van de erfenis wordt vertraagd. Dit is niet nodig wanneer er één persoon tot executeur wordt benoemd. Overigens is het ook mogelijk om meerdere personen aan te wijzen als executeurs. Het kan ook lastig zijn wanneer de erfenis door erfgenamen moet worden geregeld in het geval er een bedrijf in de erfenis is opgenomen. In veel gevallen hebben de erfgenamen dan te weinig kennis om alles naar behoren te regelen.

Het afgeven van de legaten

Een beheer executeur heeft de bevoegdheid om de eventueel in het testament opgenomen legaten af te geven. Deze kan dan ook alles met betrekking tot deze legaten regelen, inclusief de uitkering ervan.

Bij een beneficiaire aanvaarding van de erfenis

Wanneer er sprake is van een beneficiaire aanvaarding van de erfenis, dan is het in vrijwel alle gevallen zo dat er een wettelijke vereffening moet plaatsvinden. Hierbij worden de bezittingen van de overleden persoon verkocht om met de opbrengt schulden af te lossen. Het verkopen van de bezittingen is niet altijd wenselijk onder de erfgenamen. Wanneer er een beheer executeur is benoemd, dan kan deze berekenen of de bezittingen meer dan voldoende zijn om de schulden van te betalen. Als dit kan worden aangetoond, dan kan de executeur bij de kantonrechter een verzoek voor ontheffing van de wettelijke vereffening worden neergelegd. In dit geval kan een eindeloze procedure met een wettelijke vereffening worden voorkomen en zijn de erfgenamen in veel gevallen ook in staat om bepaalde bezittingen te behouden in plaats van te laten verkopen.