Testament en samenwonen

Mensen die samenwonen doen er uiteraard goed aan om een testament op te laten stellen door een notaris. Met een testament kan worden voorkomen dat een achterblijvende partner nergens recht op heeft in het geval van overlijden. Uw partner heeft geen rechten wanneer u samenwoont zonder kinderen als u komt te overlijden. Met een testament kunt u hier verandering in brengen en kunt u aangeven dat uw hele nalatenschap moet worden overgedragen aan uw partner. Uiteraard is het wel mogelijk om bepaalde bezittingen vast te leggen die voor anderen bestemd zijn na uw overlijden. Het kan zijn dat u beiden tegelijk overlijdt. In dit geval is het in de meeste gevallen de bedoeling dat de eigendommen worden verdeeld onder de familieleden die achterblijven aan beide kanten.

Wanneer er wel kinderen zijn

Het kan ook zijn dat u samenwoont en wel kinderen heeft. In dit geval wordt het een stuk lastiger om een passend en wenselijk testament op te laten stellen bij een notaris, vooral omdat het in dit geval vaak de bedoeling is dat de langstlevende ouder beschermd wordt tegen erfrechtelijke aanspraken die de kinderen zouden kunnen doen. Dit heeft betrekking op de successierechten. Indien er sprake is van samenwonen met kinderen die van u beide zijn, dan zijn er twee mogelijkheden voor het laten opstellen van een testament.

Twee testamentvormen om uit te kiezen

U kunt ervoor kiezen om een testament op te laten stellen met een pseudo-ouderlijke boedelverdeling. In dit geval kiest u ervoor dat uw partner uw nalatenschap erft en dat de kinderen recht hebben op een vordering die gelijk staat aan het erfdeel waar zij recht op zouden hebben wanneer zij direct erfgenamen zouden zijn. Niet alleen de bezittingen worden overgeschreven op naam van de ouder die achterblijft, maar ook de schulden. In sommige gevallen wordt het de kinderen met een dergelijk testament dus bespaard dat zij met hoge schulden te maken krijgen. Bij dit testament is het zo dat de kinderen in principe niets ontvangen tot op het moment dat de andere ouder ook komt te overlijden. Zij krijgen dan het deel dat voor hen gereserveerd is. Een tweede optie is het laten opstellen van een testament met een zogenaamde tweetrapsmaking. Bij dit testament is het zo dat de partner die achterblijft ook de hele nalatenschap erft, maar er wordt geen deel voor de kinderen gereserveerd middels een vordering. Dit betekent dat de ouder die achterblijft het recht heeft om de erfenis te gebruiken en niets hoeft te reserveren voor de kinderen wanneer hij of zij dit niet wil. Als deze ouder ook komt te overlijden, dan krijgen de kinderen wat er over is van de erfenis.

Het overnemen van schulden

Wanneer een partner een nalatenschap in het geheel overneemt, dan betekent dit dat alle zaken worden overgenomen. Dit betekent dat de bezittingen worden overgenomen, maar eventuele schulden ook. Het is niet mogelijk om aan te geven dat de bezittingen wel worden geaccepteerd als erfenis, maar de schulden niet.