Taxatie van de erfenis

Het verdelen van een erfenis heeft vaak heel wat voeten in de aarde. Dit moet immers gebeuren in een tijd waarin u te maken heeft met verdriet om het verlies van een dierbare. Terwijl u dit verdriet probeert te verwerken, moet u nauw samenwerken met de andere erfgenamen om tot een goede verdeling van de nalatenschap te komen. De andere erfgenamen gaan echter door dezelfde periode van rouw heen en ieder heeft zijn eigen manier om daarmee om te gaan. Dit kan leiden tot onderling onbegrip en als gevolg daarvan kunnen er makkelijk conflicten ontstaan. In plaats van de erfenis te verdelen op basis van rationele beslissingen, worden keuzes in de tijd vlak na het overlijden van een dierbare dan ook vaak sterk beïnvloed door emoties. Dit kan ervoor zorgen dat de verdeling van de erfenis stroef verloopt en dat de erfgenamen met een ontevreden gevoel blijven zitten. Om dit te voorkomen kan het zinvol zijn de erfenis te laten taxeren.

De financiële waarde bepalen

Het is niet moeilijk voor te stellen dat er strijd ontstaat bij de verdeling van een erfenis. Aan veel spullen kleven immers herinneringen waardoor deze een hoge emotionele waarde krijgen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de sierraden van moeder of aan schilderijen en foto’s. In de meeste gevallen gaat het helemaal niet om de daadwerkelijke financiële waarde van de spullen maar om de emotie die eraan verboden is. Aan emotie kunt u echter geen prijskaartje hangen. Hierdoor kunnen er soms flinke ruzies ontstaan over de waarde van de inboedel. Door alle spullen te laten taxeren door een onafhankelijk taxateur kunt u duidelijkheid scheppen over de werkelijk waarde van de spullen, waardoor een eerlijke verdeling makkelijker wordt gemaakt.

Een taxateur kiezen

Wanneer u de erfenis wilt laten taxeren is het van belang dat u dit laat doen door een onafhankelijk, erkend taxateur. Deze zal vervolgens naar het huis van de overledene komen en de hele inboedel voorzien van een marktconforme waarde. Hierbij gaat het dus niet alleen om grote, duurdere spullen, zoals een auto of meubels, maar om de volledige inboedel. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het ouderlijk servies en een boekenverzameling, maar ook aan de vishengel van vader, een schilderij of allerlei snuisterijen die in huis staan. Door de waarde van de hele inboedel te bepalen, wordt inzichtelijk hoeveel de totale erfenis bedraagt en op welk deel daarvan alle erfgenamen recht hebben. U kunt hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat één van de erfgenamen alle waardevolle spullen opeist.

Eerlijke verdeling en erfbelasting

Het laten taxeren van de inboedel is niet alleen handig voor het versoepelen van het proces om tot een eerlijke verdeling van de erfenis te komen. Het is namelijk ook van belang voor de erfbelasting. Dit is de belasting die u af moet dragen over de waarde van de erfenis. Door de volledige nalatenschap te laten taxeren, kan ook de hoogte van de erfbelasting worden berekend. Om het bedrag dat u aan de belasting moet betalen zo laag mogelijk te houden, zal de taxateur doorgaans de laagst mogelijk waarde bepalen van de inboedel. Ook wanneer de erfgenamen hebben besloten om een deel van de inboedel te verkopen, is een taxatie van de spullen een goede manier om de waarde ervan te bepalen.

Lukt het u, ondanks taxatie van de inboedel, samen met de andere erfgenamen niet om de erfenis eerlijk te verdelen en heeft u behoefte aan advies of mediation? Wij zijn gespecialiseerd in erfrecht en kunnen u helpen bij een goede afwikkeling van uw erfenis. Voor meer informatie over ons dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.