Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur?

Een executeur heeft in de basis twee taken te vervullen. Op de eerste plaats is het aan de executeur om het nalatenschap van de overleden persoon te beheren en op de tweede plaats is het zijn of haar taak om de schulden die binnen de nalatenschap vallen te betalen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het eventueel overgebleven deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen en hier komt een extra taak voor de executeur bij kijken. De executeur zorgt er in dit geval nog voor dat iedere erfgenaam het specifieke deel van de erfenis krijgt waar hij of zij recht op heeft.

De uiteindelijke taken van de executeur

De executeur voert in feite veel verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat de erfenis goed wordt afgewikkeld. Dit betekent dat er veel te doen is voor de executeur om alles goed te laten verlopen, zoals het zou moeten. Onder de activiteiten van de executeur vinden we onder meer het beheer van de erfenis en het vertegenwoordigen van de erfgenamen, het schriftelijk benaderen van de schuldeisers, het aanstellen van een zogenaamde boedelnotaris en het schrijven van de boedelbeschrijving, het voldoen van alle schulden die binnen de erfenis vallen en het regelen van de aangifte voor het zogenaamde successierecht. De executeur is ook verantwoordelijk voor het informeren van legataris en legaten uitkeren, en daarnaast is deze verantwoordelijk voor het verkopen van bezittingen om zo geld in te zamelen om de schulden van te kunnen betalen. Het kan natuurlijk zijn dat de erfgenamen vragen hebben met betrekking tot de taken, activiteiten en verantwoordelijkheden van de executeur. Het is dan aan de executeur om deze erfgenamen te informeren.

Verschillende soorten executeurs

Er zijn verschillende soorten executeurs. De overleden persoon kan in het testament hebben aangegeven dat de executeur uitsluitend wordt benoemd voor het verzorgen van de uitvaart. In dit geval is de executeur niet verantwoordelijk voor het beheren van de nalatenschap en het voldoen van de eventuele schulden. In dit geval is er sprake van een begrafenis executeur. Heeft de executeur wel het beheer over de erfenis en de eerder genoemde taken? Dan wordt de executeur ook wel de beheer executeur genoemd.

Heeft een executeur toestemming nodig voor zijn of haar taken?

Een executeur wordt in het testament benoemd. Het testament is in het verleden opgesteld door de overleden persoon, met de notaris, en dit betekent dat de erfgenamen in feite niets in te brengen hebben tegen dit besluit. De executeur kan uiteraard zelf besluiten om alles in overleg met de erfgenamen te doen, maar volgens de wet is de executeur dit niet verplicht. De executeur heeft dan ook geen toestemming van erfgenamen nodig bij het nemen van beslissingen. De erfgenamen hebben wel het recht om naar de kantonrechter te gaan met het verzoek de executeur te ontheffen van de taken wanneer zij van mening zijn dat deze niet naar behoren worden uitgevoerd.