Soorten testamenten

Testamenten worden bij een notaris opgesteld om zaken te regelen dit bij overlijden belangrijk zijn. Er wordt vaak gedacht dat het testament alleen bedoeld is om aan te geven welke personen recht hebben op een deel van de erfenis, maar er kunnen nog tal van andere zaken in het testament worden vastgelegd. Hierbij valt te denken aan onder meer het regelen van de voogdij over kinderen die nog minderjarig zijn, het benoemen van een executeur en het benoemen van een bewindvoerder. Er zijn meerdere soorten testamenten. Wij zullen er een aantal helder maken.

De inhoud van een vruchtgebruik testament

Onder de soorten testamenten vinden we het zogenaamde vruchtgebruik testament. Wanneer er voor dit testament wordt gekozen, dan betekent dit dat de kinderen het nalatenschap in het geheel krijgen. Dit betekent dan weer dat de langstlevende ouder van deze kinderen geen recht heeft op een deel van het nalatenschap. De langstlevende partner heeft wel recht op (een deel van) het zogenaamde vruchtgebruik. Dit gaat middels een legaat van vruchtgebruik, zoals dit wordt genoemd. Dit wil zeggen dat deze persoon wel gebruik mag blijven maken van de betreffende bezittingen, zoals bijvoorbeeld een koopwoning, maar dat deze er niet de eigenaar van wordt. Wanneer deze persoon ook komt te overlijden, dan is de koopwoning dus eigendom van de kinderen. Er kan in dit testament worden vastgelegd dat het gebruiksrecht van de woning komt te vervallen wanneer de betreffende persoon zelf besluit om te verhuizen. Ook dan is het huis eigendom van de kinderen.

De inhoud van een combinatie testament

Niet iedereen wil zelf in een testament bepalen wat er dient te gebeuren met het nalatenschap. Wanneer u dit niet wilt, dan kunt u ervoor kiezen om een combinatie testament op te stellen. Dit betekent in de praktijk dat u de nalatenschap verdeling aan uw partner overlaat wanneer u zelf komt te overlijden. Uw partner heeft dan het recht om een keuze te maken uit een legaat van vruchtgebruik of een wettelijke verdeling van uw nalatenschap.

De inhoud van een echtscheidingstestament

Wanneer er een echtscheiding plaatsvindt, dan is het in de meeste gevallen zo dat de partijen niet willen dat de ex-partner nog iets erft in geval van overlijden. Het komt voor dat een deel van de erfenis bij een ex-partner terecht komt wanneer er niets is vastgelegd bij een notaris, bijvoorbeeld wanneer de ex-partners samen kinderen hebben. Om dit te voorkomen kan er een echtscheidingstestament opgesteld worden. Hierin wordt vastgelegd dat de ex-partner geen recht heeft op (een deel van) een nalatenschap.

Een langstlevende testament met ouderlijke boedelverdeling

Er is nog een soort testament dat nog wel veel voorkomt, maar dat nu niet meer kan worden opgesteld. Dit is het langstlevende testament met ouderlijke boedelverdeling. Dit testament legt vast dat de langstlevende ouder recht heeft op de gehele nalatenschap. Het is zo dat deze testamentvorm niet meer mag worden opgesteld sinds het jaar 2003. Het is namelijk zo dat dit in de meeste gevallen standaard zo geregeld is wanneer er geen testament aanwezig is, omdat dit sinds 2003 bij de wet is vastgelegd. Dit betekent niet dat deze testamentvorm niet meer voorkomt. De langstlevende testamenten met ouderlijke boedelverdeling die vóór dit jaar zijn opgesteld blijven namelijk wel geldig