Samenwonen en overlijden partner

In deze tijd gebeurt het steeds vaker dat partners wel gaan samenwonen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Het regelen van zaken voor het moment dat één van de partners komt te overlijden wordt achterwege gelaten. In dit geval is het zo dat beide partners hun eigen vermogens en eigendommen behouden. Deze worden in geen geval samengevoegd tot een gezamenlijk bezit, maar blijven altijd van elkaar gescheiden, ook na het overlijden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wanneer u samenwoont met een partner en er iets niets geregeld, dan komen uw persoonlijke bezittingen en eventuele schulden die u heeft bij uw overlijden niet automatisch op naam van uw partner te staan. Wanneer er vóór het overlijden geen testament is opgesteld waarin de partner wordt vermeld en er is ook geen samenlevingscontract opgesteld waarin zaken zijn vastgelegd, dan heeft uw partner na uw overlijden vrijwel geen rechten. Daarbij krijgt deze ook geen verplichtingen, zoals het betalen van uw schulden.

De partner is niet aansprakelijk

Als u overlijdt, dan is uw partner in geen geval aansprakelijk. Wanneer u schulden op uw naam had staan, dan wordt uw partner niet opgedragen om deze te betalen. Daarnaast is het ook zo dat er geen recht op partneralimentatie bestaat wanneer er een einde komt aan het samenwonen. Partneralimentatie wordt normaal gesproken door de meest verdienende partner betaald aan de minst verdienende partner. Hiervan is geen sprake wanneer er niets geregeld is, ook niet wanneer er wel kinderen in het spel zijn die in de toekomst zullen worden verzorgd door de minst verdienende partij.

Geen recht op nabestaandenpensioen

Er kan door de langstlevende partner ook geen aanspraak worden gemaakt op een nabestaandenpensioen. Wanneer twee mensen samenwonen, dan zijn zij voor de wet in principe niets van elkaar als er niets is vastgelegd. Dit betekent dat de partner die achterblijft niet zal worden gezien als erfgenaam en deze heeft ook geen recht op nabestaandenpensioen. Kinderen uit de relatie zijn in de meeste gevallen wel automatisch erfgenamen. Voor de kinderen is het dan ook niet relevant of de ouders iets hebben geregeld of niet. Het is dan ook in de meeste gevallen niet nodig om voor de kinderen iets te regelen voor na het overlijden. U kunt zich hier altijd over laten adviseren.

Een samenlevingscontract laten opstellen

Niet iedereen wil trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan waarbij de partner wel automatisch rechten en plichten krijgt na het overlijden van de andere partner. Dit is ook niet nodig om zaken wel goed te regelen voor het geval dat één van beide komt te overlijden. U kunt er in dit geval voor kiezen om een samenlevingscontract te laten opstellen. Een ondertekend samenlevingscontract zorgt ervoor dat de achterblijvende partner wel rechten en plichten heeft wanneer de andere partner komt te overlijden. In het samenlevingscontract kunnen alle zaken die relevant zijn voor de partners worden opgenomen. Het samenlevingscontract kan uiteraard ook weer worden ontbonden wanneer de relatie tussen de partners wordt beëindigd voordat één van beide partners komt te overlijden.