Ruzie over het verdelen van de erfenis

Onenigheid over een erfenis. U denkt misschien dat het u niet zal overkomen, maar onderzoek wijst uit dat één op de drie erfenissen niet zonder ruzie wordt afgewikkeld. Dat lijkt veel, maar het is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. Een erfenis moet immers worden verdeeld in een periode van verdriet en rouw. Een dierbare is overleden en dat roept allerlei emoties op. Gemis en verdriet om degene die er niet meer is, maar ook boosheid om overwerkt leed uit het verleden kan plotseling opduiken. De onomkeerbaarheid van een overlijden maakt dat de erfgenamen worden geconfronteerd met hun band met de overledene, waarbij ook het verleden een rol speelt. De emoties kunnen daarom nogal eens hoog oplopen.

De lieveling

In de periode na het overlijden van een dierbare komt oud zeer vaak tot uiting. Zeker in gezinnen met meerdere kinderen kan het gevoel bestaan dat één van de kinderen het lievelingetje was van vader of moeder. Andere kinderen kunnen zich tekort gedaan voelen, bijvoorbeeld omdat een broer of zus naar hun idee meer aandacht kreeg of altijd voor werd getrokken. Dit soort gevoelens zijn een voedingsbodem voor problemen bij het afhandelen van de erfenis en leiden niet zelden tot grote conflicten. Het kind dat zich altijd achtergesteld voelde, vindt bijvoorbeeld dat hij eindelijk een keer op nummer één mag staan en daarom nu recht heeft op een groter deel van de erfenis of op de meest waardevolle spullen. De andere kinderen willen echter ook een eerlijk deel van de nalatenschap. De kans is dan ook groot dat er ruzie ontstaat.

Emotionele lading

En wat te denken van een kind dat zijn of haar ouders de laatste jaren van hun leven intensief heeft verzorgd? Heeft die meer recht op de waardevolle of dierbare spullen dan de broers en zussen? Vaak gaat het bij onenigheid niet eens om de financiële waarde van de inboedel, maar om de emotionele lading die eraan verbonden is. En dat maakt de verdeling zo lastig. Wanneer de trouwring van hun moeder bijvoorbeeld voor alle zussen een grote waarde heeft, hoe bepaalt u dan wie de ring mag hebben? En hoe zit het met de oude leunstoel, die u zo aan uw vader doet denken? Als meerdere erfgenamen dezelfde spullen willen hebben, dan kunnen er al snel problemen ontstaan. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Een lijst maken

Om ruzie te voorkomen is het aan te raden om vooraf een strategie te bespreken over hoe u de inboedel gaat verdelen. Daarbij begint u met het maken van een lijst waarop alle spullen staan die verdeeld moeten worden. Vervolgens moet u samen met de andere erfgenamen afspreken hoe u te werk gaat. U kunt bijvoorbeeld iedereen aan laten strepen wat hij graag wil hebben. Als er meerdere erfgenamen zijn die hetzelfde object willen, dan kunt u bijvoorbeeld loten. U kunt ook de afspraak maken dat iedereen een lijst maakt van de spullen die hij graag wil hebben in volgorde van meest naar minder belangrijk. Hebben twee erfgenamen een schilderij op de lijst staan, dan gaat het schilderij naar degene die dit het hoogst op de lijst heeft. Bovendien kunnen op basis van deze lijstjes onderling ook spullen tegen elkaar uitgeruild worden. Sommige families kiezen ervoor om de spullen eerst te laten taxeren en op basis van de financiële waarde een verdeling te maken. Zolang de erfgenamen in een goede sfeer met elkaar in gesprek blijven, kan de verdeling vaak zonder grote problemen worden afgehandeld. Door vooraf een strategie te bepalen, voorkomt u bovendien dat u rationele afspraken moet gaan maken als de gemoederen al verhit zijn geraakt.

Iedereen tevreden

Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen en leidt de verdeling van de erfenis tot gevoelens van ontevredenheid, boosheid of teleurstelling. U kunt dan hulp inschakelen om samen tot een goede verdeling te komen. Advocaten of mediators die gespecialiseerd zijn in erfrecht kunnen u begeleiden en ervoor zorgen dat het gesprek tussen u en de andere erfgenamen weer op gang komt, zodat de nalatenschap tot ieders tevredenheid kan worden afgehandeld. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.