Wat moet er na het overlijden allemaal geregeld worden?

Wanneer er een dierbare overlijdt, dan gaat u waarschijnlijk een emotionele periode in. Direct nadat u ontdekt dat de dierbare is overleden breekt er een hectische tijd aan waarin er veel moet worden geregeld. Na het overlijden moeten er bijvoorbeeld meerdere beslissingen worden genomen en er moeten praktische zaken worden geregeld. De meest belangrijke zaken die eerst moeten worden geregeld zijn de overlijdensaangifte, het regelen van de uitvaart en het zorgen voor de financiële en administratieve afwikkeling.

Het doen van de overlijdensaangifte

Wanneer iemand is overleden, dan moet dit officieel worden vastgesteld. Dit kan door een arts worden gedaan, maar ook een lijkschouwer kan deze taak uitvoeren. Vervolgens wordt er een verklaring van overlijden afgegeven door de persoon die het overlijden heeft vastgesteld. Deze verklaring moet vervolgens in de registers worden ingeschreven van de gemeente waarin de betreffende persoon is overleden. De overlijdensaangifte mag worden gedaan door iedereen, maar in de meeste gevallen is het zo dat de uitvaartverzorger deze taak uit handen neemt. Er is geen vaste periode waarin deze aangifte dient te worden gedaan, maar in de meeste gevallen gebeurt dit wel binnen enkele dagen na het overlijden. Aan de hand van de overlijdensaangifte wordt er een akte van overlijden opgesteld door de Gemeentelijke Basisadministratie en hier wordt een gewaarmerkte kopie van gemaakt. Deze kopie kan gebruikt worden door de nabestaanden om aan te tonen dat de persoon daadwerkelijk is overleden. Dit is onder meer nodig bij de notaris en bij de bank.

Een overlijden onder verdachte omstandigheden?

Bovenstaande weg wordt bewandeld wanneer er sprake is van een natuurlijke dood. Het komt natuurlijk ook voor dat mensen overlijden onder niet-natuurlijke omstandigheden. Wanneer een lijkschouwer of een arts van mening is dat het overlijden mogelijk niet natuurlijk is, dan is deze verplicht om dit door te geven aan de officier van justitie. Deze kan dan besluiten om een nader onderzoek in te stellen voor het bepalen van de doodsoorzaak.

Het regelen van de uitvaart

Vanzelfsprekend kan ook het regelen van de uitvaart niet te lang wachten. In Nederland is het in de wet geregeld dat een overleden persoon ten laatste op de zesde dag na de overlijdensdatum moet worden gecremeerd of begraven. In de meeste gevallen gebeurt dit al eerder, het vaakst op de derde of de vierde dag. Het is volgens de wet niet toegestaan om een overledene binnen 36 uur na het tijdstip van overlijden te cremeren of te begraven. Deze wet is ingevoerd ter voorkoming van het cremeren of begraven van personen die nog in leven zijn. Het is verplicht om een kist van hout te gebruiken voor de crematie of de begrafenis. Andere materialen zijn niet toegestaan. Wel is er een ruime keuze aan houten modellen. Uiteraard mogen personen uitsluitend worden begraven op plaatsen waar dit is toegestaan. In de meeste gevallen kunt u alle wensen en eisen aan de uitvaartverzorger doorgeven en zal deze de meeste zorgen uit handen nemen.

Het zorgen voor de financiële en administratieve afwikkeling

De financiële en administratieve afwikkeling vereist ook wat aandacht. Er moeten veel zaken geregeld worden. U moet hierbij denken aan het informeren van bankinstellingen, kredietinstellingen en een eventuele werkgever. Wanneer de overleden persoon een uitkering bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte ontving, dan moet het UWV op de hoogte worden gesteld. Wanneer de overleden persoon ANW of AOW ontving, dan moet de Sociale Verzekeringsbank op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Verder moet u denken aan het informeren van de eventuele hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Ook het doen van de aangifte voor (inkomsten)belasting is voor de laatste keer verplicht.