Opeisen van een legitieme portie

Kinderen die zijn onterfd hebben geen recht op een gelijk deel van de erfenis. Normaal gesproken krijgen alle kinderen een gelijk deel van de erfenis, maar kinderen die onterfd zijn krijgen maar de helft van hun deel. Dit wordt ook wel de legitieme portie genoemd. Het is mogelijk om de legitieme portie op te eisen. Dit is mogelijk binnen de gestelde termijn die is aangegeven door de erfgenamen. Het moet dan wel een redelijke termijn zijn. Anderzijds is dit mogelijk binnen een termijn van vijf jaren na de kennisneming van het overlijden van de betreffende ouder. Zes maanden na het overlijden van de betreffende ouder is de legitieme portie op te eisen, maar een wettelijke verdeling zorgt hier voor een uitzondering. Wanneer er een wettelijke verdeling van kracht is, dan kan de legitieme portie pas worden opgeëist wanneer de langstlevende ouder komt te overlijden.

Geen voorwaarden aan de legitieme portie

In de regel worden kinderen niet zomaar onterfd. Vaak is er iets voorgevallen, zoals een ruzie of het gewoonweg ontbreken van contact in de jaren voorafgaande aan het overlijden. Het komt voor dat de nabestaanden van de overleden persoon, die niet onterfd zijn, proberen voorwaarden te stellen aan het ontvangen van een legitieme portie door het onterfde kind. Het is belangrijk om te weten dat een legitieme portie volgens de wet altijd vrij en onbezwaard kan worden ontvangen. Dit betekent dat de ontvanger van de legitieme portie niet hoeft te accepteren dat er voorwaarden aan het ontvangen van de legitieme portie worden gesteld.

Uitzonderingen op de regel

Op het vrij en onbezwaard ontvangen van de legitieme portie zijn twee uitzonderingen. Op de eerste plaats kan er een belemmering ontstaan wanneer de legitieme portie betaald moet worden vanuit een bedrijf dat binnen de erfenis valt. In dit geval moet het zo zijn dat het bedrijf in financiële problemen zou komen wanneer deze de legitieme portie zou uitkeren. De tweede uitzondering is wanneer er een bewindvoerder wordt aangesteld omdat de overleden persoon van mening is geweest dat het onterfde kind niet in staat is om met geld om te gaan. Zo komt het voor dat ouders een verstandelijk beperkt kind onterven. Dit kind heeft niet zelf het beheer over de eigen financiën, omdat het hier niet toe in staat is. De ouders kunnen dan aangeven dat er een bewindvoerder moet worden aangesteld, omdat het betreffende onterfde kind niet zou kunnen omgaan met het ontvangen van de legitieme portie.

Moet ik een legitieme portie aannemen?

Wanneer er een erfenis is die onder kinderen verdeeld dient te worden, dan krijgen alle kinderen een deel. De eventueel onterfde kinderen krijgen de helft van hun oorspronkelijke deel dat gelijk is aan die van de broers en zussen, indien van toepassing. Bent u door uw ouders onterfd, overlijden uw ouders en heeft u nu recht op uw legitieme portie? Dan bent u in geen geval verplicht om deze aan te nemen. Het mag altijd, want u heeft er recht op, maar u heeft ook het recht om te weigeren. U verwerpt dan uw legitieme portie, zoals dit in vaktermen wordt genoemd. U kunt er dan later geen aanspraak meer op maken.