Wat is ongedaanmaking wettelijke verdeling?

Bij een ongedaanmaking wordt er besloten dat de wettelijke verdeling niet van kracht hoeft te zijn. Alleen de langstlevende ouder, die de volledige nalatenschap in beheer krijgt, kan kiezen voor een ongedaanmaking. Het is dan ook niet aan de kinderen om een ongedaanmaking te regelen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Piet en Marijke hebben twee kinderen. Allebei de kinderen hebben een gezin en hebben het financieel niet al te makkelijk. Piet komt te overlijden en dit betekent dat Marijke zijn erfenis krijgt. De kinderen krijgen een vordering en dit betekent dat zij hun deel van de erfenis pas zullen krijgen wanneer ook Marijke komt te overlijden. Marijke is het hier niet mee eens en wil eigenlijk dat de kinderen nu al een deel van de erfenis krijgen, zodat zij het financieel wat makkelijker krijgen. Marijke gaat naar de notaris om een notariële akte op te laten stellen in de vorm van een ongedaanmaking. Hiermee kiest zij ervoor dat de wettelijke verdeling ongedaan wordt gemaakt en dit betekent dat de erfenis van haar én van de kinderen is. In dit geval kan de erfenis naar eigen inzicht worden verdeeld.

Mag een ongedaanmaking altijd worden opgesteld?

Nee, een ongedaanmaking mag uitsluitend worden opgesteld binnen 90 dagen na het overlijden van de betreffende persoon van wie de erfenis afkomstig is. Binnen deze periode moet de ongedaanmaking bij een notaris worden opgesteld en moet deze in het boedelregister zijn ingeschreven. Dit wordt ook door de notaris verzorgd. Alleen de persoon die de hele nalatenschap ontvangt heeft het recht tot het laten opstellen van een ongedaanmaking.

Zelf de erfenis verdelen

Wanneer er een ongedaanmaking is gerealiseerd, dan zullen de partijen die een deel van de erfenis krijgen zelf moeten bepalen hoe de zaken worden verdeeld. In dit geval is er geen wettelijke verdeling meer van kracht en zullen de partijen onderling moeten bepalen wie welk deel krijgt. Het kan dus zijn dat de langstlevende ouder volledig afstand doet van de erfenis en deze volledig verdeeld onder de kinderen, maar het kan ook zijn dat de langstlevende ouder de helft van de erfenis houdt en de andere helft onder de kinderen verdeelt.