Kan een ongeboren kind ook erfgenaam zijn?

Kinderen zijn volgens de wet vanzelfsprekend erfgenamen van hun ouders. We gaan er hierbij vanuit dat er geen sprake is van een onterving van een kind. Wanneer een ouder dan komt te overlijden, dan krijgt ieder kind als erfgenaam een gelijk deel van de erfenis. Het komt voor dat een kind nog niet geboren is op het moment dat de vader komt te overlijden. In dit geval is er een uitzondering van toepassing.

Mensen moeten daadwerkelijk bestaan

In de wet is het vastgelegd dat mensen daadwerkelijk moeten bestaan om erfgenaam te kunnen zijn. Een ongeboren kind bestaat nog niet echt, maar hiervoor wordt wel een uitzondering gemaakt. Dit betekent dat ook het ongeboren kind recht heeft op een gelijk deel. Als er al drie kinderen zijn en de moeder is zwanger van het vierde kind, dan krijgen zowel de bestaande kinderen als het ongeboren kind een kwart van de erfenis. In dit geval zal het kind al worden gezien als een geboren kind volgens het wettelijke erfrecht. Het moet wel het geval zijn dat het een kind van de overleden persoon is. Wanneer er drie kinderen met de overleden persoon zijn, maar er is een echtscheiding geweest en de moeder is nu zwanger van haar nieuwe partner, dan heeft dit ongeboren kind geen recht op een deel van de erfenis van de vader van de andere drie kinderen. Deze kinderen krijgen in dit geval allemaal 1/3 deel.

Overleden voorafgaande aan de geboorte

Het komt voor dat een baby al voorafgaande aan de geboorte komt te overlijden. Dit betekent dat het kind voor de wet niet wordt gezien als een bestaand persoon en in dit geval komt het recht op een deel van de ergernis dan ook te vervallen. Een ongeboren kind heeft dus recht op een deel van de erfenis, maar alleen wanneer het kind levend wordt geboren.