Nalatenschap, wat is het precies?

De nalatenschap van een overleden persoon wordt ook wel omschreven als de erfenis. Vaak wordt er gedacht dat een erfenis altijd een mooie som geld is voor de nabestaanden, maar niets is minder waar. Een erfenis, dus het nalatenschap, is namelijk het geheel van bezittingen van de overleden persoon en het geheel van eventuele schulden die de persoon had. Hierdoor kan het zijn dat de erfenis uit een schuld bestaat. De schulden kunnen uit de meest uiteenlopende zaken bestaan, zoals huurschulden, hypothecaire schulden, persoonlijke leningen, kredieten en belastingschulden. Onder de bezittingen vallen onder meer banksaldi, bedrijven, waardepapieren, inboedels, koopwoningen en kunstobjecten. +

Wat is een afgescheiden vermogen?

Bij een nalatenschap wordt er gesproken van een zogenaamd afgescheiden vermogen. Dit heeft te maken met het feit dat de nalatenschap in principe voor de erfgenamen is, maar dat deze erfgenamen de erfenis nog niet bij hun eigen vermogen kunnen rekenen. De erfgenamen hebben dus hun eigen vermogen en het eventuele vermogen uit de nalatenschap. Dit is het afgescheiden vermogen. Pas wanneer schulden zijn afbetaald mag de rest van de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen en vanaf dat moment is er geen sprake meer van een afgescheiden vermogen. De situatie ligt anders wanneer er sprake is van slechts een enkele erfgenaam. In dit geval wordt het vermogen van de overleden persoon direct bij het vermogen van de erfgenaam gevoegd. Wanneer er schuldeisers zijn, dan zal deze erfgenaam deze schulden moeten voldoen.

 

Schuldeisers krijgen als eerst geld

Als de erfenis uiteindelijk een som geld bevat, bijvoorbeeld na verkoop van bezittingen, dan hebben de schuldeisers het eerste recht. Dit betekent dat zij eerst hun geld krijgen en dan pas de erfgenamen. Wanneer iemand overlijdt en er is een erfenis van 10.000 euro, dan betekent dit dus niet direct dat er 10.000 euro beschikbaar is voor de erfgenamen. Als er nog een schuld openstaat, bijvoorbeeld bij de belastingdienst ter waarde van 5.000 euro, dan moet deze eerst worden betaald. De belastingdienst heeft als schuldeiser immers het eerste recht op het geld. Wanneer de belastingdienst is betaald en er zijn geen schulden meer, dan mag het overige deel van de nalatenschap (5.000 euro) worden verdeeld onder de erfgenamen.

De meest voorkomende schulden

Vaak zijn er wel wat schulden te vinden in een nalatenschap, al zijn deze uiteraard lang niet altijd even groot. Onder de meest voorkomende schulden in nalatenschappen vinden we onder meer bestaande schulden die al aanwezig waren vóór het moment van overlijden, schulden in de vorm van de kosten van de uitvaart, vereffeningskosten en executele kosten, belastingschulden en schulden die ontstaan uit een legaat of een legitieme portie.