Nalatenschap zuiver aanvaarden

Wanneer u een erfgenaam bent en u besluit de erfenis zuiver te aanvaarden, dan betekent dit in de praktijk dat u de bezittingen van de overleden persoon in uw bezit krijgt en dat u daarnaast ook aansprakelijk bent voor de eventuele schulden van de overleden persoon. Een overleden persoon kan schulden hebben gehad. Wanneer u de erfenis zuiver aanvaardt, dan bent u verantwoordelijk voor het voldoen van deze schulden, ook wanneer dit betekent dat u hiervoor uw eigen vermogen moet aanspreken. Uiteraard worden zowel de bezittingen als de schulden verdeeld onder de diverse erfgenamen die de erfenis zuiver aanvaarden.

Wat betekent dit in de praktijk?

De oma van Liza komt te overlijden en Liza is de enige erfgename van oma. De erfenis bestaat uit een inboedel met een waarde van ongeveer 15.000 euro en een koopwoning met een overwaarde van 55.000 euro. In totaal bestaat de erfenis in waarde dus uit 70.000 euro. Er staat een schuld bij de bank open ter waarde van 75.000 euro. Als Liza in deze situatie zou besluiten om de erfenis zuiver te aanvaarden, dan zou dit betekenen dat zij ongeveer 70.000 euro van de schuld bij de bank zou kunnen aflossen na verkoop van de woning en de inboedel. Er blijft dan nog een schuld van 5.000 euro over bij de bank. Dit zal Liza van haar eigen spaargeld moeten betalen. De erfenis kost haar dan dus uiteindelijk 5.000 euro en levert haar verder niets op.

Is er onduidelijkheid over het saldo?

Een erfenis kan worden uitgedrukt als een erfenis met een positief saldo en als een erfenis met een negatief saldo. Wanneer het gaat om een erfenis met positief saldo, dan zijn de bezittingen in waarde groter dan de schulden. Wanneer dit andersom het geval is, dan is er sprake van een erfenis met negatief saldo. Is het voor u als erfgenaam niet bekend of het gaat om een positief of negatief saldo, dan is het aan te raden om te kiezen voor een zogenaamde beneficiaire aanvaarding.

Moet een zuivere aanvaarding worden vastgelegd?

Het is geen verplichting om een zuivere aanvaarding te laten vastleggen. Toch wordt er vaak wel voor gekozen om dit te laten vastleggen bij een notaris. Deze kan een verklaring opstellen waarin staat vermeld dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Hierdoor kunnen er geen onduidelijkheden meer over bestaan.

Wat is een stilzwijgende aanvaarding?

Er is sprake van een stilzwijgende aanvaarding wanneer u de erfenis niet bewust zuiver heeft aanvaard, maar u zich wel zo gedraagt. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld de inboedel van de overleden persoon verkoopt om de schulden te betalen van de opbrengst. Dit wijst erop dat u de erfenis heeft aanvaard, ook wanneer dit in werkelijkheid niet het geval is.

Wat als de erfgenaam minderjarig is?

Het komt natuurlijk voor dat erfgenamen minderjarig zijn. Het is dan belangrijk om te weten dat een ouder van dit kind niet de bevoegdheid heeft om voor het kind een keuze te maken voor een zuivere aanvaarding. Wanneer u als ouder bezorgd bent dat het kind met schulden komt te zitten door de erfenis, dan bent u verplicht om binnen een termijn van 90 dagen te laten weten dat er wordt gekozen voor een beneficiaire aanvaarding. Wilt u als ouder de erfenis die voor uw kind is bestemd laten verwerpen? Dan is het in alle gevallen nodig om de zaak voor te leggen bij de kantonrechter. Deze zal dan uitspraak doen over de zaak.