Nalatenschap beneficiair aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent, dan moet u een keuze maken over het aanvaarden van de erfenis. U kunt hierbij kiezen voor een beneficiaire aanvaarding. Dit betekent dat u de erfenis wel accepteert wanneer het gaat om een positief saldo, maar dat u de erfenis niet aanvaardt wanneer het gaat om een negatief saldo. Het is niet mogelijk om bezittingen wel te accepteren en schulden niet. Wanneer u kiest voor beneficiaire aanvaarding, dan worden de bezittingen gebruikt om de schulden op te lossen. Blijven er dan nog bezittingen over? Dan krijgt u deze bezittingen. Blijven er nog schulden over als de bezittingen allemaal zijn gebruikt om schulden af te betalen? Dan bent u niet aansprakelijk voor het betalen van deze schulden.

Het afleggen van een verklaring

Als niet bekend is of de overleden persoon veel schulden of veel bezittingen had, dan wordt er in de meeste gevallen voor de zekerheid gekozen voor een beneficiaire aanvaarding. In dit geval is het nodig om naar de rechtbank te gaan van de regio waarin de overleden persoon woonachtig was. Hier dient u een verklaring af te leggen. In de meeste gevallen is het zo dat de notaris dit voor u zal doen, uit uw naam. Uw keuze wordt vervolgens in het boedelregister genoteerd. Dit boedelregister kan worden geraadpleegd door iedereen die er belang bij heeft, zoals bijvoorbeeld ook schuldeisers. Deze kunnen dan zien dat zij niet bij u aan hoeven te kloppen om de schulden betaald te krijgen.

Een automatische beneficiaire aanvaarding

In bepaalde gevallen is het niet nodig om een beneficiaire aanvaarding zelf te laten registreren. Wanneer u nog geen keuze heeft gemaakt over de aanvaarding van de erfenis, maar een andere erfgenaam heeft wel al de keuze gemaakt voor een beneficiaire aanvaarding, dan geldt dit automatisch ook voor u. Daarnaast is het zo dat de beneficiaire aanvaarding automatisch wordt geregistreerd wanneer er een curator, een bewindvoerder of een wettelijk vertegenwoordiger een keuze moet maken en deze doet dit niet binnen 90 dagen. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat mensen die onder curatele staan, mensen die onder een bewindvoerder staan en mensen die minderjarig zijn te maken krijgen met schulden.

Vereffening volgens de wet

Wanneer u heeft gekozen voor een beneficiaire aanvaarding, dan is het zo dat de bezittingen van de overleden persoon zullen worden verkocht en met dit geld zullen de schulden worden voldaan. Dit wordt ook wel een vereffening volgens de wet genoemd. Wanneer de bezittingen zijn verkocht, dan is er een geldbedrag en van dit geldbedrag worden zoveel mogelijk schulden voldaan. Soms is dit voldoende en blijft er geld over. In dit geval wordt dit geld verdeeld onder de erfgenamen. Wanneer het geldbedrag niet voldoende is om alle schulden af te lossen, dan krijgen de erfgenamen niets. Zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het afbetalen van de overgebleven schulden.

Vindt er altijd een vereffening plaats?

Nee, niet altijd wordt er gebruik gemaakt van de vereffening volgens de wet. Er zijn enkele uitzonderingen. Als er sprake is van een wettelijke verdeling waarbij een kind kiest voor een beneficiaire aanvaarding, dan is het niet verplicht om een vereffeningsprocedure te volgen. Wanneer de erfgenaam minderjarig is, dan treedt de ouder meestal op als wettelijk vertegenwoordiger. Deze kan bij de kantonrechter verzoeken om het vereffeningsproces niet uit te voeren wanneer er sprake is van een positief saldo. Tot slot is het zo dat de vereffening niet hoeft plaats te vinden wanneer de executeur kan aantonen dat de waarde van de bezittingen ruimschoots voldoende is om alle schulden van af te lossen.