Mediation bij een erfenis

Het verdelen van een erfenis is vaak een emotioneel zwaarbeladen taak. Zeker als de overledene een dierbaar iemand was die u nauw aan het hart ging. U komt dan in een periode van rouw en verdriet terecht, terwijl er tegelijkertijd ontzettend veel geregeld moet worden. Er zijn tal van praktische en administratieve zaken die afgehandeld moeten worden en natuurlijk moet ook de uitvaart worden georganiseerd. Als dat eenmaal achter de rug is, begint het verdelen van de nalatenschap. Soms gaat dat moeiteloos en zijn de erfgenamen het snel met elkaar eens over wie welk deel van de erfenis krijgt. Het kan echter ook anders lopen. Vaak komen erfgenamen spullen tegen met een hoge emotionele waarde, waar dierbare herinneringen aan kleven. Maar hoe verdeelt u dit deel van de erfenis? En hoe zorgt u ervoor dat de nalatenschap uiteindelijk eerlijk is verdeeld over alle erfgenamen?

Onenigheid

Niet zelden leidt het verdelen van de nalatenschap tot onenigheid. Meerdere erfgenamen willen het ouderlijk servies hebben of twee broers maken ruzie over de vraag wie het horloge van hun vader mag gaan dragen. Bij veel spullen is de eigenlijke waarde niet eens van belang, maar gaat het vooral om de herinneringen die ze oproepen. Hoe bepaalt u dan de waarde van spullen met een hoge emotionele lading? Dit is echter niet het enige deel van de erfenis dat problemen op kan leveren. Soms zijn er ook waardevolle spullen die verdeeld moeten worden, zoals een antieke buffetkast of een dure fauteuil. Als er geen testament is waarin deze spullen worden toegewezen aan bepaalde erfgenamen, dan is het aan u en de andere erfgenamen om deze verdeling zelf te maken. Hoewel het al moeilijk genoeg kan zijn om een eerlijke verdeling te maken zonder dat er conflicten ontstaan, is dit bovendien bij uitstek een situatie waarin oud zeer naar boven kan komen. Een kind dat zich altijd achtergesteld heeft gevoeld, kan de erfenis bijvoorbeeld zien als een mogelijkheid om de rekening te vereffenen. Hierdoor kunnen er conflicten ontstaan die u zelf niet meer op kunt lossen.

Bemiddeling

Tijdens het afhandelen van de erfenis gaan de erfgenamen doorgaans tegelijkertijd door een periode van rouw heen. Dit maakt het risico op het ontstaan van ruzie groter, omdat het lastig is om rationeel te blijven in een tijd die emotioneel zwaarbeladen is. Iedereen gaat bovendien anders om met het verwerken van verdriet, waardoor er tussen erfgenamen onderling veel onbegrip kan zijn. Als er dan eenmaal een conflict is ontstaan, wordt het vaak zeer moeilijk om hier zelf nog uit te komen. Het probleem is echter dat alle erfgenamen aan elkaar vastzitten totdat de nalatenschap is afgehandeld. U zal dus een oplossing moeten zoeken. Mediation kan in zo’n geval uitkomst bieden. Mediation is een proces waarbij u onder begeleiding van een onafhankelijke tussenpersoon, de mediator, samen tot een oplossing probeert te komen. Een mediator is gespecialiseerd in erfrecht en familierelaties en zal vanuit deze kennis en ervaring de erfgenamen begeleiden. Mediation kan een gang naar de rechter voorkomen en is dan ook meestal sneller en goedkoper.

Zelf beslissen

Het grote voordeel van mediation, naast het feit dat het sneller en goedkoper is dan een gerechtelijke procedure, is echter dat de erfgenamen zelf beslissen hoe de erfenis verdeeld wordt. U houdt dus zelf de regie, in tegenstelling tot een procedure bij de rechter. De mediator heeft namelijk niet als taak om de verdeling te maken, maar om alle betrokkenen te begeleiden en het gesprek tussen hen te bevorderen. Door naar elkaar te luisteren en ieders wensen helder te krijgen, is er vaak een goede verdeling te maken waar alle erfgenamen zich in kunnen vinden. Dit betekent wel dat de erfgenamen bereid moeten zijn om met elkaar te praten en open te staan voor de inbreng van de anderen. Door in een open sfeer met elkaar te overleggen blijkt een oplossing vaak al snel voorhanden te zijn. Mediation kan hierdoor ook voorkomen dat conflicten zo uit de hand lopen dat families na de afwikkeling van de erfenis volledig uit elkaar vallen. Mediation is daarom vaak een zeer waardevol proces, dat de erfgenamen meer brengt dan alleen een goede verdeling van de nalatenschap.

Bent u op zoek naar een professionele mediator die u kan begeleiden bij het maken van duidelijke afspraken tussen de erfgenamen? Of wilt u voorkomen dat een conflict over de erfenis verder escaleert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u op deskundige wijze begeleiden bij het verdelen van de erfenis.