Huwelijkse voorwaarden en overlijden

Trouwen kan op twee manieren, namelijk onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. In dit laatste geval is het zo dat de bezittingen en schulden van de echtgenoten na het huwelijk niet meer gescheiden worden, maar samen worden gevoegd tot één geheel. Wanneer er getrouwd wordt onder huwelijkse voorwaarden, dan is het zo dat de bezittingen en de eventuele schulden niet worden samengevoegd. Deze blijven van de persoon waar zij voor het huwelijk ook van waren. De bezittingen en de eventuele schulden van beide echtgenoten blijven voor de wet dat ook gescheiden.

Het laten opnemen van een finaal verrekenbeding

Een finaal berekenbeding is bedoeld om zaken na het overlijden te regelen. Wanneer dit beding wordt opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, dan betekent dit eigenlijk dat bij overlijden van één van de echtgenoten een verdeling zal plaatsvinden van de bezittingen en schulden op een manier die overeenkomst met de werkwijze die wordt gehanteerd bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. Het verrekenbeding is alleen geldig wanneer één partner komt te overlijden. Deze is dus niet geldig wanneer er een echtscheiding plaats zal vinden. Hier wordt vaak voor gekozen wanneer er een groter vermogen aanwezig is bij één van de partners. Deze wil niet de helft van het vermogen afstaan aan de partner wanneer deze hem of haar verlaat, dus bij een echtscheiding, maar wanneer het huwelijk bestaat tot de doodt hen scheidt, dan heeft de partner wel recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen.

Van huwelijkse voorwaarden naar gemeenschap van goederen

Het is mogelijk om de huwelijkse voorwaarden op een bepaald moment tijdens het huwelijk te laten opheffen, waardoor het huwelijk vanaf dat moment bestaat in gemeenschap van goederen. Hier wordt vaker voor gekozen om bijvoorbeeld te kunnen profiteren van belastingvoordelen met betrekking tot het successierecht. Het is niet zomaar mogelijk om de huwelijkse voorwaarden te laten opheffen. Hiervoor is altijd de toestemming nodig van beide partners. Tot 2011 was het daarnaast ook verplicht om hiervoor toestemming te krijgen van een rechter, maar tegenwoordig is het inschakelen van een notaris voldoende om de huwelijkse voorwaarden in te laten trekken.

Beide partijen moeten aanwezig zijn

Om te voorkomen dat er zaken worden gewijzigd die eigenlijk voor één partner niet gewijzigd zouden moeten worden is het belangrijk om allebei aanwezig te zijn bij de notaris voor het laten intrekken dan wel opheffen van de huwelijkse voorwaarden. Het is niet toegestaan om alleen te komen, bijvoorbeeld met een handtekening of een machtiging van de tweede partner. Door verplicht te stellen dat beide partners bij de notaris aanwezig moeten zijn kan worden gegarandeerd dat daadwerkelijk beide partners het eens zijn met de opheffing van de huwelijkse voorwaarden.