Wat gebeurt er bij gelijktijdig overlijden?

Als twee bloedverwanten van elkaar op hetzelfde moment komen te overlijden, dan kan er in diverse gevallen niet worden vastgesteld wie van deze twee bloedverwanten als eerst overleden is. Het gaat om twee personen die volgens de wet erfgenamen van elkaar zijn. Wanneer de ene persoon vijf minuten langer leeft, dan heeft deze persoon recht op de erfenis van de persoon die als eerst overleed. Voor de tweede persoon, die vijf minuten later overleden is, wordt er gekeken naar iemand die de plaats in kan nemen voor het ontvangen van de erfenis. Dit gaat terug tot bloedverwantschap in de zesde graad. De wet bepaalt dat de twee personen geen erfgenamen van elkaar zijn wanneer niet kan worden vastgesteld wie van de twee personen als eerst overleden is.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Een moeder en haar 12-jarige dochter raken betrokken bij een ernstig auto-ongeval en overlijden allebei ter plaatse. Er wordt gesteld dat beide vrouwen ‘opslag dood’ waren bij impact, waardoor er niet kan worden vastgesteld wie er als eerst overleed. De moeder en dochter worden in dit geval gezien als niet-erfgenamen van elkaar. Wanneer het gezin nog een vader en een zoon heeft die nog in leven zijn, dan krijgen zij elk de helft van de erfenis van de overleden moeder en elk de helft van de erfenis van de overleden dochter.

Hoe wordt het geregeld wanneer er geen overige erfgenamen zijn?

Om bij het voorbeeld van moeder en dochter te blijven kan het natuurlijk zijn dat er geen erfgenamen zijn of dat er geen erfgenamen zijn die zich melden. Het is mogelijk dat er geen broertjes of zusjes zijn, dat de vader al is overleden of onbekend is en dat er geen overige erfgenamen zijn die zich aanmelden voor de erfenis. In dit geval wordt de erfenis overgedragen aan de staat. De Nederlandse staat zal de erfenis als het ware reserveren voor eventuele erfgenamen die zich in de toekomst melden. Erfgenamen mogen zich tot 20 jaar na de datum van overlijden melden om aanspraak te maken op de erfenis. Wanneer er in deze periode geen erfgenamen worden gemeld, dan wordt de Nederlandse staat de definitieve eigenaar van de erfenis.

Wat als er schulden zijn?

Wanneer de erfenis een negatief saldo heeft, dus uit overwegend schulden bestaat, dan zal de Nederlandse staat deze schulden niet voldoen. De staat is namelijk geen erfgenaam en kan daarmee ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het voldoen van eventuele schulden. Erfgenamen die zich melden zonder te weten wat de erfenis inhoudt kunnen wel voor de situatie komen te staan dat het een erfenis met een negatief saldo betreft.