Wat een doet een executeur?

In eerste instantie moet er een overzicht worden opgesteld van de activa en de passiva. Dit betekent dat er een boedelbeschrijving moet worden gemaakt van de bezittingen van de overleden persoon en van de schulden die aanwezig zijn. We nemen in dit voorbeeld een totaal van 543.700 euro aan bezittingen. Dit bedrag wordt gevormd door banksaldi, een auto, de inboedel, de woning en een vordering inkomstenbelasting. Vervolgens nemen we een totaal van 364.200 euro aan schulden, gevormd door huishoudelijke schuldenposten, een belastingschuld, een persoonlijke lening en de hypotheekschuld. Wanneer we de schulden van de bezittingen aftrekken, dan houden we een positief saldo over van 279.500 euro. Hier moeten de kosten voor de uitvaart nog vanaf worden gehaald en de uitkering van de uitvaartverzekering moet hier weer bij worden opgeteld. Stel dat dit uiteindelijk nog eens 2.000 euro kost, dan komt het zuivere saldo van de erfenis op een totaal van 277.500 euro.

U bent de executeur

We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat u bent benoemd tot executeur in het testament van een tante. Deze tante heeft twee achternichtjes benoemd in het testament, waarbij het gaat om een legaat van 20.000 euro voor elk achternichtje. Daarnaast heeft de tante nog drie zusjes die in leven zijn. De drie zusjes hebben aangegeven dat zij de erfenis zuiver zullen aanvaarden. De notaris heeft ondertussen al gezorgd voor een verklaring van erfrecht en het testament geeft aan dat u uw taken als executeur kunt uitvoeren zonder toestemming van de erfgenamen. U kunt nu aan de slag.

Informeren over de legaten

Het is uw eerste taak om contact op te nemen met twee achternichtjes die een legaat uitgekeerd moeten krijgen van elk 20.000 euro. U ziet dat dit bedrag op dit moment niet in contanten beschikbaar is om uit te keren aan de beide dames, maar het is wel aan u om de achternichtjes eerst op de hoogte te brengen van de legaten waar zij recht op hebben.

Het berekenen van de successierechten

Er moeten successierechten worden betaald over zowel de erfdelen van de zusjes als de legaten van de achternichtjes. De boedelnotaris kan voor u berekenen hoeveel dit zal zijn. Het is vervolgens aan u de taak om de aangifte successierecht bij de belastingdienst te doen en het belastingbedrag te betalen. In dit geval moet er per erfdeel van de zusjes een bedrag van 23.828 euro worden betaald en per legaat moet er een bedrag van 7.390 euro worden betaald. In totaal reserveert u 86.286 euro van de erfenis voor de belastingdienst. Wanneer de legaten worden uitbetaald en de belastinggelden zijn gereserveerd, dan blijven er drie gelijke erfdelen over van 55.338 euro.

Het verkopen van de bezittingen

De bedragen die moeten worden betaald aan de erfgenamen zijn nu niet beschikbaar en dit betekent dat het aan u is om bezittingen te verkopen, zodat u geld in kunt zamelen om deze bedragen wel uit te kunnen betalen. Van alle verkochte bezittingen dient u eerst alle schulden te betalen. Daarnaast is het zo dat u nog altijd de belastingbedragen dient te reserveren, want deze moeten ook nog worden voldaan.

Het afleggen van verantwoording

Het is de bedoeling dat u de verantwoording laat zien aan de erfgenamen. U  brengt hierbij de opbrengsten in kaart. U geeft aan wat de auto, de woning en de inboedel bij verkoop hebben opgeleverd. Daarnaast wordt er een bedrag van de belastingteruggaaf bij opgeteld en de banksaldi. Het totaal komt neer op 268.700 euro. Dan zijn er natuurlijk nog de bedragen die hier nog weer af moeten worden gehaald. Er moet voor de legatarissen een bedrag van 14.780 euro worden betaald aan successierechten. Voor de erfgenamen moet er een bedrag van 71.484 euro aan successierechten worden betaald. Vervolgens moet er een bedrag van 25.220 euro worden betaald aan de legatarissen, namelijk 12.610 euro per achternichtje. Dan wordt er in totaal 157.215 euro uitgekeerd aan de erfgenamen. De zussen krijgen daarmee een bedrag van 52.405 euro netto per persoon. Het is toegestaan om een beloning voor de executeur te reserveren, echter, omdat dit niet verplicht is hebben wij dit niet in het voorbeeld opgenomen.