Executeur – wie kan er benoemd worden?

Een executeur hoeft lang niet altijd te worden aangesteld. Het is in verreweg de meeste gevallen zo dat de erfgenamen zelf zorgen voor een correctie uitvoering van het testament. Het kan zijn dat er in het testament staat aangegeven dat er een executeur aangesteld moet worden, of dat er meerdere executeurs moeten worden aangesteld. Bij het voorlezen van het testament moet de executeur worden benoemd. Het kan zijn dat de overleden persoon de notaris heeft benoemd tot executeur, maar het is zo dat het zelfs mogelijk is om een rechtspersoon aan te stellen als executeur.

Wie mag geen executeur zijn?

De wet geeft aan dat bepaalde mensen niet mogen worden benoemd tot executeur. Op de eerste plaats zijn dit mensen die in de schuldsanering natuurlijke personen zitten en mensen die failliet zijn verklaard. Daarnaast mogen ook mensen die handelingsonbekwaam zijn niet worden benoemd tot executeur. Mensen die in het bezit zijn van goederen die onder een meerderjarigenbewind gesteld zijn kunnen ook niet worden benoemd tot executeur.

Executeur zijn is niet verplicht

Een executeur moet worden benoemd, maar er is nog iets dat ervoor kan zorgen dat de executeur niet zal doen wat er van hem of haar werd verwacht door de overleden persoon. Het is namelijk zo dat de persoon die is aangewezen om executeur te zijn het recht heeft om dit te weigeren. Deze hoeft de taak niet te aanvaarden wanneer dit niet gewenst is.

Een executeur in uw testament vermelden

Wanneer u zelf een executeur wilt benoemen, dan moet u dit opnemen in uw testament. In het testament dient u aan te geven wie de executeur moet zijn. U kunt ook meerdere executeurs benoemen. Het is belangrijk om een volledig testament op te stellen wanneer u dit wilt doen. Voorheen mocht een executeur ook worden benoemd middels een codicil in plaats van een volledig testament. Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan. Het testament moet zijn opgesteld door een notaris.