Erfbelasting en overlijdensrisicoverzekering

Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering heeft, dan zal deze een kapitaal aan de begunstigde betalen als u komt te overlijden. Het bedrag dat op dit moment door de verzekeraar wordt uitgekeerd aan de betreffende begunstigde wordt door de belastingdienst meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de af te dragen erfbelasting. Het is wel mogelijk om ervoor te zorgen dat dit specifieke bedrag buiten de heffing van de belastingdienst blijft. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om de premie voor de overlijdensrisicoverzekering kruislings te voldoen. Wanneer u premie voldoet voor het geval uw levenspartner komt te overlijden, dan betekent dit dat er geen geld van uw partner is betrokken bij het realiseren van de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering van u zelf. Uw partner betaalt uw premie en u betaalt de premie van uw partner. In dit geval valt het uitgekeerde bedrag niet onder de erfbelasting.

Welke stappen dient u hiervoor te ondernemen?

Op de eerste plaats is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het heel duidelijk zwart op wit staat dat u en uw partner de premie los van elkaar betalen. Het moet duidelijk zijn dat u verantwoordelijk bent voor de premiebetalingen voor de overlijdensrisicoverzekering van uw partner en dat uw partner verantwoordelijk is voor de premiebetalingen van uw overlijdensrisicoverzekering. Dit wordt gezien als het zogenaamde kruislings betalen. U betaalt voor uw partner en uw partner betaalt voor u.

U moet partners zijn voor de wet

Het moet bij de wet duidelijk zijn dat u en uw partner daadwerkelijk partners zijn. Het is belangrijk om minimaal een samenlevingscontract te hebben dat door een notaris is opgesteld. Het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Onder deze twee zaken is het op de eerste plaats duidelijk dat het echt om levenspartners gaat en op de tweede plaats wordt duidelijk gemaakt dat de vermogens van beide partners altijd gescheiden zijn gebleven. Er moet dus zeker sprake zijn van een zogenaamd gesplitst vermogen dan wel een gescheiden vermogen.

De verzekeraar moet ook duidelijk splitsen

De verzekeraar moet ook zorgen voor een duidelijk zichtbare splitsing van de premiebedragen, zodat deze ook echt bij allebei de personen worden geïncasseerd. Het is wel mogelijk om de premiebedragen te laten afschrijven van de rekening van de eerste verzekeringsnemer, maar een duidelijke splitsing is altijd beter.

Houd u er goed aan

Wanneer u komt te overlijden, dan krijgt uw partner van de overlijdensverzekering een bedrag uitgekeerd waar uw partner op papier zelf al die jaren voor betaald heeft. In dit geval hoeft er dus geen erfbelasting betaald te worden. Het is wel belangrijk dat er altijd op de juiste wijze premie wordt betaald. Het kan al schadelijk zijn wanneer u eenmalig de premie betaalt die eigenlijk door uw partner betaald had moeten worden.