Afwijken van de wettelijke verdeling bij testament

Bij een wettelijke verdeling wordt een erfenis verdeeld op een manier zoals dit in de wet is vastgelegd middels een systeem voor mensen die bij overlijden getrouwd zijn of enen geregistreerd partnerschap hebben. Dit systeem wordt alleen ingezet wanneer er geen testament is opgesteld bij een notaris. Wanneer dit wel is gebeurd, dan is de wettelijke verdeling in geen geval van kracht.

Het aanpassen van de wettelijke verdeling

Door een testament op te laten maken bij een notaris is het mogelijk om de wettelijke verdeling wel als basis te nemen, maar hier enkele wijzigingen in aan te brengen. In dit geval blijft de wettelijke verdeling deels van kracht, omdat deze wordt overgenomen in het persoonlijk testament. Vervolgens worden er wijzigingen aangebracht, waardoor de wettelijke verdeling afwijkt van de standaard wettelijke verdeling. Volgens de wettelijke verdeling worden stiefkinderen niet aangesproken wanneer een persoon overlijdt. Zij zijn geen erfgenamen en zullen dan ook niet vanzelfsprekend een deel van de erfenis ontvangen. Wanneer iemand stiefkinderen heeft en deze persoon wil wel dat de stiefkinderen een deel van de erfenis ontvangen, dan kan deze persoon in het testament laten zetten dat de stiefkinderen ook erfgenamen zijn. In dit geval wijkt de verdeling dus af van de wettelijke verdeling. Voor deze wijziging is het wel vereist dat er ook eigen kinderen zijn.

Het aanpassen van de opeisbaarheidsgronden

Kinderen kunnen hun vordering niet opeisen, tenzij de tweede ouder failliet gaat of in de schuldsanering voor rechtspersonen terecht komt. Dit staat standaard beschreven in de wettelijke verdeling, maar ook dit is aan te passen. Er kan bijvoorbeeld in het testament worden aangegeven dat de kinderen hun vordering op mogen eisen wanneer de overgebleven ouder een nieuwe relatie krijgt en gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan gaat of trouwt.

Het besparen van successierechten

Een wijziging in de wettelijke verdeling kan ook resulteren in een besparing op de successierechten. Dit kunt u doen door de erfdelen ongelijk te maken. In de wettelijke verdeling zijn de erfdelen allemaal gelijk voor de langstlevende ouder en de gezamenlijke kinderen. Verder is het mogelijk om de wilsrechten van kinderen uit te sluiten, te beperken of juist uit te breiden. Het is mogelijk om een regeling te noteren met betrekking tot de rentevergoeding. Tot slot is het mogelijk om een kind te onterven. Ook het onterven van meerdere kinderen behoort tot de mogelijkheden. Hierbij geldt wel de regel dat er minimaal één kind voor de wettelijke verdeling moet overblijven als erfgenaam. Wanneer u zes kinderen heeft, dan kunt u er dus maximaal vijf onterven.